Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  • SZKOŁA JAZDY „PLUS” Kozłowscy – Kozłowski Paweł, ul. Czereśniowa 7, 86-200 Chełmno:
    • cena za 1 godz. – 96,00 brutto
    • wartość zamówienia 7680,00 zł brutto

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

SZKOŁA JAZDY „PLUS” Kozłowscy – Kozłowski Paweł, ul. Czereśniowa 7, 86-200 Chełmno