Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 13340,50 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 65 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100
 2. P.H.U TUDEN sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń
  1. 14217,69zł brutto, tj: 84,45 pkt
  2. Termin płatności: 21 dni, tj: 1,62 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 88,06

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz