Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. New Technology sp. z o.o, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
  1. 9124,14 zł brutto, tj: 89,24 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 2,31 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 93,54
 2. Firma Handlowa KOMAX 9, sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
  1. 9463,62 zł brutto, tj: 86,03 pkt
  2. Termin płatności: 45 dni, tj: 3,46 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 91,50
 3. Automatyka Biurowa, AL. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa
  1. 9046,65 zł brutto, tj: 90,00 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 2,31 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 94,31
 4. Biuro P.W. REDIS, ul. Polna 124/126, 87-100 Toruń
  1. 9215,16 zł brutto, tj: 88,35 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 2,31 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 92,66
 5. Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 9174,65 zł brutto, tj: 88,74 pkt
  2. Termin płatności: 65 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 98,74

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz