Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup artykułów papierniczych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Junior, Szczecińska 9a, 77-300 Człuchów
  1. 9582,47 zł brutto
  2. Termin płatności: 21 dni
  3. Łączna ilość punktów: 78,86
 2. Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 7791,13 zł brutto
  2. Termin płatności: 65 dni
  3. Łączna ilość punktów: 100,00
 3. Partner XXI KLEKS sp. j., ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
  1. 10510,75 zł brutto
  2. Termin płatności: 60 dni
  3. Łączna ilość punktów: 75,03
 4. W. Redix Kantorski sp. j., ul. Polna 124/126, 87-100 Toruń
  1. 12147,50 zł brutto
  2. Termin płatności: 30 dni
  3. Łączna ilość punktów: 63,24
 5. Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” , ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. 7847,30 zł brutto
  2. Termin płatności: 60 dni
  3. Łączna ilość punktów: 98,94

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz