Wycieczka uczniów do gospodarstwa ogrodniczego w Białym Borze


 

6W dniu 15.11.2017 uczniowie  technikum rolniczego, technikum żywienia oraz  zasadniczej mechanizacji rolnictwa wraz z opiekunami, Honoratą Kopp Ostrowską  oraz Edwardem Gadzikowskim, mieli okazję uczestniczyć w posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Posiedzenie komisji odbyło się  w Gospodarstwie Ogrodniczym  państwa Reginy i Jarosława Zasuniów. Otwarcia dokonał pan Wojciech Szota, z Okręgowego Inspektoratu Pracy, pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego Komisji ds.Bezpieczeństwa  Pracy w Rolnictwie. Uczestnicy zwiedzili gospodarstwo ogrodnicze, w którym produkcja warzyw, uprawa pomidorów i ogórków szklarniowych, odbywa się w  całości pod osłonami. Na szczególną uwagę w gospodarstwie zasługuje stosowanie bezpiecznych metod pracy. Uczestnicy zwrócili uwagę na zastosowane rozwiązania techniczne ograniczające zagrożenia w ręcznych pracach transportowych, na wysokościach oraz w  stosowaniu środków ochrony roślin .

Druga część posiedzenia odbyła się w ZSCKP w Grubnie z udziałem pana Bogdana  Drzastwy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, który przywitał zaproszonych gości i uczniów Następnie uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji dotyczących oceny zagrożeń w pracy rolniczej- pana Kamila Nyckowskiego i pana Romana Wzorka.

Posiedzenie komisji zakończyło się konkursem wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na koniec spotkania pan Wojciech Szota i dyrektor szkoły pani Dorota Żulewska  wręczyli nagrody 10 uczniom, którzy  wykazali się największą liczbą  punktów z testu wiedzy.