Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na artykułów spożywczych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  • ABER sp. z o.o., Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
   1. Cena brutto: 23 734,02zł (75pkt.)
   2. Termin płatności:30 dni (5pkt.)
   3. Częstotliwość dostaw: 2 (4pkt.)
   4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 0 (0pkt.)

  Łącznie: 84pkt

  • ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno
   1. Cena brutto: 23 799,02zł (74,79pkt.)
   2. Termin płatności: 21 dni (3,5pkt.)
   3. Częstotliwość dostaw:5 (10pkt.)
   4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 1 (10pkt.)

  Łącznie: 98,29 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno