Zbieramy telefony komórkowe


old phonesNiepotrzebne, zakurzone, zalegające szuflady i zepsute! Takich TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH poszukujemy. Jeśli nie potrzebujesz starego telefonu, przekaż go na rzecz naszej akcji. Korzyści wynikające z przystąpienia do niej mają wymiar ekonomiczny – w postaci dodatkowych środków pieniężnych dla szkoły oraz ekologiczny – pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego, także Twojego środowiska! Telefony można przekazywać Pani Dorocie Wozich i Pani Dorocie Pstrąg.