Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mrożonek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Unifreeze, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno:
  1. 10 650,80 zł brutto
  2. Termin płatności: 14 dni
  3. Łączna ilość punktów: 80,40
 2. Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno
  1. 9 489,99 zł brutto
  2. Termin płatności: 30 dni
  3. Łączna ilość punktów: 95,00
 3. ABER sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
  1. 11 292,23 zł brutto
  2. Termin płatności: 45 dni
  3. Łączna ilość punktów: 86,43

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno

Uzasadnienie wyboru: największa ilość punktów podczas postępowania (95,00)