Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup miału węglowego


 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie informuje, że postępowanie w postaci zapytania ofertowego na dostawy miału węglowego zostaje unieważnione.

powód: błędy we wzorze umowy dołączonej do postępowania

Oferty, które wpłyną zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.