Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mięs, wędlin oraz drobiu


W wyniku dokonanego rozpoznania rynku na zakup mięs, wędlin oraz drobiu, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

 

Wpłynęły dwie oferty:

STEK SP. Z O.O. GRUDZIĄDZ, UL. WARYŃSKIEGO 65, 86-300 GRUDZIĄDZ

  • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:          70%
  • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru: 5%
  • Wartość procentowa częstotliwości dostaw wyliczana ze wzoru: 15%
  • Wartość procentowa czasu wymiany wadliwej dostawy wyliczana ze wzoru: 5%

Łącznie: 95%

 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

  • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:          68,42%
  • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru: 5%
  • Wartość procentowa częstotliwości dostaw wyliczana ze wzoru: 15%
  • Wartość procentowa czasu wymiany wadliwej dostawy wyliczana ze wzoru: 10%

Łącznie: 98,42%