szkolenie pt: „przetwórstwo mięsne dla hoteli i restauracji”


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: szkolenie pt: „przetwórstwo mięsne dla hoteli i restauracji w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

Opis przedmiotu zamówienia: ZAGADNIENIA UJĘTE PODCZAS SZKOLENIA:

  • Podczas szkolenia zaprezentowany powinien zostać przerób mięs na wyroby typowe dla regionu kujawsko-pomorskiego, rozbiórka półtuszy na elementy z omówieniem kolejnych etapów. Każdy uczestnik szkolenia powinien zostać zapoznany z techniką peklowania mięsa na wędzonki, między innymi rodzaje i czas peklowania mięsa z przeznaczeniem na wyrób kiełbasy wiejskiej, polskiej i białej. Uczestnicy powinni również zostać zapoznani z umiejętnościami przygotowywania wyrobów podrobowych takich jak pasztetowa, kaszanka czy salceson. Uczestnicy zostaną również zapoznani z możliwościami wykorzystania wyrobów mięsnych na potrawy.
  • Grupa szkoleniowa liczy 17 osób w wieku szkolnym (16-20 lat)
  • Szkolenie podzielone będzie na dwie części, które łącznie obejmować będą 12 godzin:
    • część pierwsza: 6 godzin w siedzibie Zamawiającego
    • część druga: 6 godzin w siedzibie Wykonawcy (w kuchni szkoleniowej wyposażnowej w profesionalny sprzęt)
  • Firma prowadząca szkolenie (Wykonawca) zapewnia wszystkie niezbędne produkty i surowce oraz sprzęt niezbędny do realizacji kursu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji swój zestaw produktów i surowców oraz sprzętu.
  • Cena szkolenia powinna obejmować: wynagrodzenie szkolącego, surowce i produkty, wynajem sali, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.

Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2017r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

Do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz oferty

wzór umowy