zakup miału węglowego


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty na zakup miału węglowego.

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 1

Formularz, na którym należny złożyć ofertę, stanowi załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 przedstawia wzór umowy.

wzór oświadczenia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3