Zapytanie ofertowe kat. „B” oraz „T”


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz prawo jazdy kategorii T dla uczniów technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu,  uczniów mechanika – operatora maszyn i urządzeń rolniczych oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w tych zawodach.

 

SIWZ wraz z formularzem oferty do pobrania