Patron szkoły


Jedną zIgnacy Łyskowski - patron szkoły barwniejszych postaci związanych z Chełmnem był Ignacy Łyskowski –  urodził się 12 września 1820 roku w Mileszewach w Prusach Zachodnich. Pochodził z częściowo zgermanizowanej polskiej rodziny szlacheckiej herbu Doliwa. Był jednym z dziewięciorga dzieci, skromny, otwarty.

Kształcenie zaczynał w domu rodzinnym pod okiem prywatnego nauczyciela do czternastego roku życia.
Od 1834 roku kontynuował naukę w gimnazjum w Chojnicach, a trzy lata później w Chełmnie. Już w czasach gimnazjalnych angażował się w ruch patriotyczny. Był członkiem tajnej organizacji filomackiej „POLONIA”.

„…z polecenia komitetu polskiego dla ziem pruskich, udał się do Frankfurtu nad Menem i tam … jako poseł powiatu Brodnickiego i Lubawskiego w Parlamencie, protestował przeciw wcieleniu Prus polskich do Rzeszy Niemieckiej.”

Działając w parlamencie wydał pierwszą broszurę polityczną w języku niemieckim „Beitrage zur Beluctung der Polenfrage”

W latach 1848-1850 z inicjatywy Łyskowskiego w Chełmnie wychodziło pierwsze polskie czasopismo na Pomorzu „Szkółka Narodowa”. Utwory publicystyczne Łyskowskiego drukowano także w „Nadwiślaninie” oraz „Gazecie Olsztyńskiej”.

Należał do tak zwanej nowopowstałej „Ligi Polskiej” gdzie z polecenia tejże wydał: „Książeczkę dla ludu Polskiego”. Po kilku latach działalność Ligi została zakazana a Ignacy usunął się ponownie do cichej pracy w ojczystych stronach. W 1853 roku od reszty swojego rodzeństwa wykupił Ignacy całe Mileszewy, które doprowadził do prawdziwo blasku.

Podczas swej ciężkiej pracy na wsi nie zapominał ciągle o swoim patriotyzmie i służeniu dobru polskiemu. Przekonany był, że w czasach w których żył, państwo nasze było rolnicze i dobrze prowadzone gospodarstwo było narodowym bogactwem. Wydał też dlatego w roku 1853 dziełko agronomiczne Pt. „ Gospodarz”, które rozeszło się w dwudziestu pięciu tysiącach egzemplarzy.

 

Zapisz