Wycieczka uczniów technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego


6  22 maja 2017 r w piękny słoneczny dzień uczniowie klasy I i III technikum architektury oraz klasy I i II technikum rolniczego udwiedzili Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

Na wstępie wizyty kierownik działu badawczo-  doświadczalnego, Daniel Krauklis, przybliżył cele i zadania Stacji, omówił procedurę rejestracji nowych odmian w Polsce, a także scharakteryzował system Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i zasady tworzenia listy odmian zalecanych do uprawy.

W dalszej części wizyty uczniowie podzielili się  na dwie  grupy. Grupa rolnicza udała się na kolekcję roślin rolniczych, gdzie specjaliści zaprezentowali nowo zarejestrowane i rekomendowane odmiany zbóż i roślin bobowatych, a następnie na doświadczenia PDO ze zbożami ozimymi.

Grupa  architektury krajobrazu podziwiała kolekcję roślin ozdobnych takich jak: clematisy, zawciągi,trzmieliny, bluszcze, a także uzyskała informacje na temat rozmnażania i uprawy chryzantem.

Uczniowie mieli także okazję zapoznać się z metodami prowadzenia doświadczeń WGO i OWT oraz zwiedzić  posterunek meteorologiczny..

  Po wizycie w Chrząstowie  udaliśmy się do Myślęcinka do Ogrodu Fauny Polskiej, gdzie mogliśmy  obejrzeć zwierzęta i spędzić miło czas.

W  zoo  uczniowie  mogli  poznać bogactwo rodzimej fauny, poobserwować zwierzęta żyjące w Polsce, a zwłaszcza te, które trudno jest zobaczyć w naturze, chociażby ze względu na ograniczony zasięg występowania lub nocny tryb życia.

Oto kilka zdjęć z wycieczki:

1

2

3 4 520170522_131802 20170522_131808 20170522_132117 20170522_135246