Spotkania z Zawodami GRUBNO 2017


DSC_4373

Twoja przyszłość – Twój wybór”  „Spotkanie z ciekawymi zawodami” to impreza, która na stałe została wpisana w kalendarium naszych działań. We wtorek 14 marca gimnazjaliści z okolicznych szkół wzięli udział w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Zainteresowanie młodzieży udziałem w warsztatach przerosło nasze oczekiwania.

Nie spodziewaliśmy się, że około 250 młodych ludzi zechce tego dnia odwiedzić naszą szkolę i zgłębić tajniki nauczanych w niej zawodów.  By tradycji stało się za dość, pani dyrektor Dorota Żulewska, powitała gimnazjalistów i swoim krótkim przemówieniem rozpoczęła „Spotkanie z ciekawymi zawodami”. Następnie głos zabrała pani Ewelina Sowińska, która jako koordynator tego przedsięwzięcia przedstawiła nauczycieli prowadzących warsztaty. Po przekazaniu tych informacji uczniowie pod opieką pedagogów udali się do sal lekcyjnych, by zaznajamiać się ze specyfiką zawodu, który był przedmiotem ich zainteresowania. Niektórzy wybrali więcej niż jedną profesję. Dla młodzieży, która po raz pierwszy gościła w murach ZS CKP była to niepowtarzalna okazja również do zaznajomienia się z budynkiem szkoły i internatu. Było to niezwykle owocne spotkanie.. Młodzi ludzie opuścili naszą szkołę z uśmiechem na twarzy i z pewnością bogatsi o nowe doświadczenia. Każdego, komu nie udało się odwiedzić szkoły 14 marca, zapraszamy do indywidualnej wizyty w naszej placówce oraz do zapoznania się z jej ofertą edukacyjną.  Zapewniamy, że ZS CKP w Grubnie to  miejsce, w którym czeka na Was – młodych ludzi – mnóstwo niesamowitych wrażeń i gdzie otwierają się przed Wami ciekawe perspektywy na przyszłość.

Opracowała Aleksandra Zawada