Konkurs z fizyki


sackler_physics_croppedKonkurs składa się z dwóch części.
I część konkursu polega na rozwiązaniu 7 zadań sprawdzających umiejętności zastosowania wiedzy w zadaniach problemowych. Metoda doprowadzająca do poprawnego rozwiązania zadania jest dowolna. Za każde zadanie można zdobyć 5 punktów, co łącznie daje 35 punktów za rozwiązanie wszystkich zadań prawidłowo. Za brak rozwiązania lub błędne rozwiązanie uczeń otrzymuje 0 punktów.


II część Konkursu ma na celu sprawdzenie wiedzy w praktyce. Drużyny losują zestawy zadań problemowych i przedstawiają oraz wykonują doświadczalne rozwiązanie problemu. Z II części Konkursu będzie można zdobyć od 0 do 10 punktów. Ocenie będzie podlegać:
Zastosowana metoda – 0-2 punktów
Wykonanie pomiaru -0-2 punktów
Wynik -0-2 punktów
Wniosek -0-2 punktów
Prezentacja/dokumentacja -0-2 punktów

Czas przeznaczony na część I – 60 minut.
Czas przeznaczony na część II – 60 minut.

Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów. Uczniowie danej klasy tworzą swoją drużynę. Drużyna powinna składać się z nie więcej niż trzech osób. Każda drużyna może posiadać kalkulator prosty.
Stopień trudności I i II części konkursu nie wykracza poza podstawę programową.
Powodzenia !!!
Organizator:
Aneta Czarnecka-Malicka