Gimnazjada Językowa Grubno 2017


DSC_4155Fotorelacja i wyniki:

I miejsce Gimnazjum nr 2 Chełmno,
II miejsce Gimnazjum Pruszcz,
III miejsce Gimnazjum Kijewo Królewskie.

Gimnazjada Językowa – III Edycja odbyła się dnia 22.02.2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia praktycznego w Grubnie.

Jest to turniej językowy, w którym 3-osobowe drużyny gimnazjalistów walczą o tytuł Gimnazjalnego Lidera Języków Powiatu Chełmińskiego i Świeckiego.

Tegoroczna edycja gimnazjady składała się z czterech konkurencji:

 

  • I. konkurencja (autoprezentacja drużyn w j. polskim z użyciem przysłów i związków Frazeologicznych)
  • II. konkurencja (wykonanie wybranego przez drużyny utworu muzycznego w j. angielskim)
  • III. konkurencja (zaprezentowanie w j. niemieckim lub rosyjskim przygotowanego wcześniej plakatu na temat „Atrakcja turystyczna w waszym powiecie, godna polecenia zagranicznemu turyście”)
  • IV. konkurencja (podchody szkolne

 

Największą atrakcją dla gimnazjalistów okazała się konkurencja nr 4 – podchody szkolne. Zadanie polegało na rozwiązywaniu zadań językowych rozmieszczonych na terenie szkoły (na zasadach gry terenowej). Zawodnicy poruszali się według ustalonej trasy. Kolejność wykonywania zadań na trasie była indywidualnie przygotowana dla każdej z drużyn.

 

Punkty zadaniowe zorganizowane były w pracowniach nauki zawodu, oraz innych miejscach charakterystycznych dla szkoły (biblioteka, kawiarenka).

Były to zadania polegające np. na rozwiązaniu quizu realioznawczego o krajach anglojęzycznych, czy przeprowadzeniu wywiadu z nauczycielem angielskiego, złożeniu zamówienia w jezyku angielskim w sklepiku szkolnym, czy wykonaniu prostych poleceń również w języku niemieckim i rosyjskim o tematyce związanej z zawodami, do których przygotowuje Zespół Szkół CKP w Grubnie

 

Przy okazji turniejowych podchodów szkoła w Grubnie miała możliwość pochwalić się bogato wyposażonymi pracowniami do nauki zawodów takich jak: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik.

 

W tegorocznej Gimnazjadzie brało udział aż dziewięć drużyn z następujących szkół powiatu chełmińskiego i świeckiego:

Gimnazjum nr 2 w Chełmnie

Gimnazjum w Kijewie Królewskim

Gimnazjum z Lisewa

Gimnazjum ze Stolna

Gimnazjum z Papowa Biskupiego

Gimnazjum ze Starogrodu

Gimnazjum z Korytowa

Gimnazjum z Lniana

Gimnazjum z Pruszcza

 

Walka była wyrównana. Okazało się, że wszystkie szkoły bardzo dobrze przygotowały się do turnieju. Jury wyraziło podziw i szacunek dla wszystkich ekip, które we wszystkich konkurencjach stanęli na wysokości zadania. Jury wyraziło podziękowania dla Dyrekcji szkół zgłoszonych do turnieju oraz gratulacje za wkład pracy włożony przez nauczycieli przygotowujących młodzież do udziału w Gimnazjadzie Językowej.

 

Jako że Gimnazjada Językowa to turniej obejmujący swym zasięgiem Powiat Chełmiński i Powiat Świecki impreza odbyła się pod patronatem obu Starostów.

Fundatorami nagród w konkursie byli: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Bank Spółdzielczy w Świeciu, Firma TECHMET w Chełmnie, Urząd Miasta w Chełmnie, AGROMA SĘPÓLNO w Chełmnie, Park Wodny w Świeciu. Foldery, mapy, przewodniki turystyczne dostarczyło Starostwo powiatowe w Świeciu, oraz OKSiR w Świeciu.

 

 

Nagrodami w konkursie były również puchary dla szkół ufundowane przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Narkomanii. Obecny podczas turnieju, przewodniczący Oddziału PTZN w Świeciu, pan Marek Kiełpiński, uroczyście wręczył puchary zwycięskim szkołom.

Zawodnicy otrzymali ponadto zestawy multimedialne do nauki j. angielskiego, powerbanki, plecaki, vouchery do Parku Wodnego, breloczki mapy i foldery turystyczne o regionie  (wydawnictwa przetłumaczone na j. niemiecki i angielski), przybory szkolne, gadżety i słodycze.

 

 

Organizator konkursu, Zespół Szkół w Grubnie składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do uświetnienia turnieju.