ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz prawo jazdy kategorii T dla uczniów technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu, uczniów mechanika – operatora maszyn i urządzeń rolniczych oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w tych zawodach.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

  1. Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno:
    1. „B” – 900 zł/osoba
    2. „T” – 700 zł/osoba
  2. Nauka Jazdy Drive Love, ul. Grudziądzka 2, 86-200 Chełmno:
    1. „B” – 1050 zł/osoba
    2. „T” – —- zł/osoba

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Kat. „B” oraz kat. „T” udzielono:

Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

 

cenę brutto 23 700,00 zł  słownie zł dwadzieścia trzy tysiące siedemset zł 00/100Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.