OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


 

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie na podstawie art. 92, ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych (j.t. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę miału węglowego”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

„WĘGLOPASZ” SP. Z O.O, 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

adres do korespondencji:

Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

Plik do pobrania:

wyniki-przetargu