Podpisanie umowy patronackiej przez Pol – Pak Małe Czyste „Klasa Patronacka „


img_20161116_092122Klasa II technikum mechatronicznego została objęta patronatem POL -Pak Małe Czyste od 29.11.2016 r. Firma, zgodnie z aneksem do umowy współpracy, stworzyła specjalistyczny program stypendialny dla najlepszych i najbardziej zdolnych uczniów w klasie oraz wprowadziła specjalistyczne zajęcia wzbogacające wiedzę uczniów o nowoczesne rozwiązania z dziedziny mechatroniki.

Oprócz tych działań deklarowane są wspólne wyjazdy targowe, krajowe jak i zagraniczne. Współpraca to też praktyki i staże zawodowe oraz wspólne konkursy zawodowe. Tak dalej, a nasza baza pracodawców bardzo mocno się rozbuduje.

A. Wojciechowski

img_20161116_092135