V konkurs dla Szkół Gastronomicznych ” Alchemia i Amory w Kuchni”


SONY DSCV Turniej Kulinarny

Alchemia i Amory w kuchni”

Grubno, 14 luty 2017 r.

 Regulamin Turnieju Kulinarnego

 1. Organizatorzy:
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
 1. Współorganizatorzy
 • Chełmiński Dom Kultury
 • Hotel Vistula w Świeciu
 • Urząd Marszałkowski w Toruniu
 • Starostwo Powiatowe w Chełmnie
 • Urząd Miasta Chełmna
 1. Patron honorowy: Pan Zdzisław Gamański – Starosta Powiatu Chełmińskiego
 2. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, im. I. Łyskowskiego, 86-212 Stolno.
 3. Termin ogłoszenia konkursu: 30 listopad 2016 r.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 08 lutego 2017 roku, do godziny 13.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).
 5. Forma nadsyłania zgłoszeń: wypełniony formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronach internetowych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie należy wysłać na adres organizatora: any2309@vp.pl

W tytule maila należy podać: Turniej kulinarny- Walentynki 2017r.

 1. Termin rozpoczęcia konkursu: 14 luty 2017 roku w Grubnie. Do godz. 8.30 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego zbierają się uczestnicy turnieju. Przywitanie uczestników i zaproszonych gości- godzina 9.00 w sali konferencyjnej internatu szkoły. Godzina 9.30 odprawa uczestników. Po zapoznaniu z ciągiem gastronomicznym nastąpi rozpoczęcie współzawodnictwa (godzina 10.00).

Uczestnicy turnieju będą dysponowali czasem (2 godzin) na przygotowanie przystawki, II dania oraz deseru.

O godzinie 12.00 odbędzie się prezentacja potraw i rozpocznie się ocena jury (jury będzie obserwować drużyny także podczas przygotowywania potraw, potrawy przygotowane wcześniej przez zespoły będą zgłaszać gotowość do oceny osobie technicznej).

Ok. godziny 14.00 przewidywany obiad dla uczestników konkursu, opiekunów, gości zaproszonych oraz jury.

Ok. godziny 15.00 odbędzie się podsumowanie turnieju i wręczenie nagród.

Około godziny 15.30 zakończenie konkursu.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie szkół gastronomicznych (którzy przyjeżdżają ze swoimi opiekunami) , każda szkoła może zgłosić jeden zespół dwuosobowy (w turniej może brać udział jednorazowo maksymalnie 8 zespołów).
 1. Organizatorzy udostępnią chętnym do uczestnictwa w Turnieju podstawowe produkty, z których uczestnicy przygotują przystawkę, danie główne i deser.

Każdy z zespołów przygotuje po 3 porcji dań konkursowych dla jurorów, 1 wystawową i 2 degustacyjne dla gości. Łącznie 6 zestawów.

Wszystkie elementy przygotowane na miejscu. Przystawka zimna lub ciepła z krewetek dużych. Danie główne składa się z sandacza ( filet ) z batatem i szpinakiem . Deser inwencja własna uwzględniając menu walentynkowe z użyciem wiśni  200 gr. i czekolady  400 gr.

Proponowane surowce do przygotowania potraw na jedną drużynę zapewnione przez organizatorów to: krewetka duża 1 kg ( krewetki oczyszczone )  filet z sandacza (1,2 kg ), bataty 1,2 kg, szpinak mrożony 0,5 kg, wiśnie mrożone 0,2 kg i czekolada 0,4 kg. , pozostałe produktu do aranżacji i przygotowania wyżej wymienionych potraw uczestnicy przywożą w własnym zakresie .

Uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą własnej zastawy, w której będą prezentowane          potrawy.

 1. Ocenie podlegać będą:
 • smak potrawy, sposób wykonania ( zastosowane sposoby technologiczne )
 • estetyka (sposobu podania), estetyka na stanowisku pracy,
 • ustny opis (prezentacja) potrawy przedstawiony przez wykonawcę/ów (2-3 minuty),
 • możliwości komercjalizacji potrawy (przydatność do zastosowania w placówkach gastronomicznych),

 

 1. Jury konkursowe będzie składało się z 5-6 osób, w tym z doświadczonych kucharzy, przedstawicieli współorganizatorów, mediów lokalnych.
 1. W przypadku zdarzeń losowych i merytorycznie uzasadnionych okolicznościach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu Turnieju Kulinarnego.
 1. Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych zespołów dla szkół oraz upominki dla wszystkich uczestników. Wszystkim uczestnikom turnieju zostaną wręczone imienne dyplomy.
 1. Od godziny 8/00 na gości i zaproszone zespoły czekać będzie poczęstunek w otwartym barze kawowym.
 1. Możliwość jest skorzystania z noclegu w internacie szkolnym w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

                                                  Zapraszamy

 Grubno; 30.11.2016 r.

Opracował Andrzej Wojciechowski

Wszelkie informacje dotyczące konkursu proszę kierować do przedstawiciela organizatora:

Andrzej Wojciechowski tel. 608-074-646 lub na adres e miel:  any239@vp.pl

zglszenie-walentynki-2017r