zapytania ofertowe na rok 2017


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. zakupu artykułów spożywczych:
  1. zapytanie-ofertowe-artykuly-spozywcze
  2. formularz-oferty-artykuly-spozywcze
  3. wzor-umowy-artykuly-spozywcze
 2. zakupu ziemniaków
  1. zapytanie-ofertowe-ziemniaki
  2. formularz-oferty-ziemniaki
  3. wzor-umowy-ziemniaki
 3. zakupu owoców i warzyw
  1. zapytanie-ofertowe-warzywa-i-owoce
  2. formularz-oferty-warzywa-i-owoce
  3. wzor-umowy-warzywa-i-owoce
 4. zakupu mrożonek
  1. zapytanie-ofertowe-mrozonki
  2. formularz-oferty-mrozonki
  3. wzor-umowy-mrozonki
 5. zakupu mięs i wędlin
  1. zapytanie-ofertowe-miesa-i-wedliny
  2. formularz-oferty-miesa-i-wedliny
  3. wzor-umowy-miesa-i-wedliny
 6. zakupu drobiu
  1. zapytanie-ofertowe-drob
  2. formularz-oferty-drob
  3. wzor-umowy-drob
 7. zakupu paliw płynnych (głownie ON, Pb 95)
  1. zapytanie-ofertowe-paliwa
  2. formularz-oferty-paliwa
  3. wzor-umowy-paliwa
 8. zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  1. zapytanie-ofertowe-tonery
  2. formularz-oferty-tonery
  3. wzor-umowy-tonery

W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego udzielenia zamówienia na „zakup materiałów eksploatacyjnych” Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie dotyczyło doprecyzowania wydajności tonera (poz. 11) dot. drukarki OKI C331dn.

odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji, że w poz. 11 chodzi o wydajność 3500 kopii. W SIWZ pojawił się błąd.

 

 1. zakupu środków czystości
  1. zapytanie-ofertowe-srodki-czystosci
  2. formularz-oferty-srodki-czystosci
  3. wzor-umowy-srodki-czystosci
 2. zakupu artykułów biurowych
  1. zapytanie-ofertowe-artykuly-biurowe
  2. formularz-oferty-artykuly-biurowe
  3. wzor-umowy-artykuly-biurowe

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.12.2016r. godz. 13.00