Zapytanie ofertowe na zakup mebli


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup mebli:

zadanie 1 – zakup mebli do izby pamięci

formularz-oferty-zad-1

wzor-umowy-zad-1

zapytanie-ofertowe-zad-1

zadanie 2 – zakup mebli i gablot

formularz-oferty-zad-2

wzor-umowy-zad-2

zapytanie-ofertowe-zad-2

Ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2016r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)  lub na adres e-mail (marcin.sowa@o2.pl).