KONKURS „Dzisiaj pasja jutro praca”


praca-superPrzedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego rozwój zawodowy pt. „Dzisiaj pasja jutro praca”. Plakat w formacie A 3 wykonany dowolną techniką (kolaż, rysunek, itd.) Kryteria oceny prac: nowatorstwo, pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu, sposób i trudność wykonania, kreatywność.

Organizator: Wojewódzka Komenda OHP

Plakaty oddajemy do p. Zapałowskiej:) ( czekam do 20 grudnia).

Jednostka MCK OHP wytypuje jednego finalistę do etapu wojewódzkiego. Etap wojewódzki wyłoni do 10 nagrodzonych laureatów. Najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie ECAM

Planowany konkurs wpisuje się w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych organizowany przez Komisję Europejską.