Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


W dniach 14-20 listopada został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 160 krajach świata. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Nasza szkoła wzięła udział również w tym programie. Zaproszono przedstawicieli firm:


Banku Spółdzielczego w Brodnicy Oddział Operacyjny w Chełmnie,
Młodzieżowego Centrum Kariery w Chełmnie,
Urzędu Skarbowego w Chełmnie,
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
Intermagu sp. z o.o. w Olkuszu,
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.