Zakup pomocy dydaktycznych


220px-solar_cellW zawiązku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwracamy się do potencjalnych oferentów o złożenie oferty na zakup:

pomocy dydaktycznych – ogniwo fotowoltaiczne – moduł

 

  1. formularz-oferty-modul
  2. zapytanie-ofertowe-modul
  3. wzor-umowy

pomocy dydaktycznych – ogniwo fotowoltaiczne – walizka z przenośnym zestawem

  1. formularz-oferty-walizka
  2. zapytanie-ofertowe-walizka
  3. wzor-umowy

 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2016r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

Zapisz

Zapisz