Polsko- niemiecka integracja nauczycieli


SONY DSC

SONY DSC

W drugiej połowie września bieżącego roku 13 osobowa grupa nauczycieli z Zespołu Szkół CKP w Grubnie wybrała się z rewizytą do szkoły partnerskiej w Niemczech. Spotkanie to miało na celu wymianę wzajemnych doświadczeń i podtrzymywanie pozytywnych relacji z zaprzyjaźnioną szkołą. Wyjazd obfitował w mnóstwo atrakcji i oficjalnych spotkań. Niemiecka grupa opracowała program, w którym zostały ujęte ciekawe, z punktu widzenia historycznego, miejsca. Zwiedzono między innymi obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora, który znajduje się w pobliżu Nordhausen. Pogrążeni w zadumie nauczyciele wysłuchali opowieści przewodnika, który w przejmujący sposób przybliżył tragedię ludzi, jaka rozegrała się niegdyś w tym miejscu. Odwiedzono również malowniczo położone piękne miasto, Erfurt z rozsławioną lokalną Katedrą Najświętszej Maryi Panny, która jest najważniejszą i najstarszą budowlą sakralną tego miasta. Ta historyczna podróż zakończyła się na zamku w Warburgu, gdzie można było poszerzyć wiedzę na temat postaci Marcina Lutra. Wyjazd do Niemiec dał nauczycielom również możliwość uzgodnienia szczegółów młodzieżowej wymiany polsko-niemieckiej, która będzie miała miejsce już w kwietniu 2017 roku. Oficjalne spotkania w gronie pedagogów i dyrekcji ze szkoły partnerskiej pozwoliły na wymianę wzajemnych doświadczeń i zacieśnianie więzi.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Zapisz