Warsztaty polowe z zakresu agrotechniki ziemniaka podczas XX Kujawsko – Pomorskich Dni Pola w Grubnie


Podczas   XX  Dni Pola w Grubnie  uczestnicy kursu rolniczego  -kwalifikacja R3 oraz   uczniowie technikum rolniczego wszystkich klas  oraz rolnicy mieli okazję  uczestniczyć w konferencji i warsztatach polowych „ Problemy agrotechniki ziemniaka związane z warunkami agrometeorologicznymi ” zorganizowanych  przy współpracy pracowników Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku. Referat na temat integrowanej ochrony ziemniaka oraz sposobów nawadniania  jako obowiązującego elementu nowoczesnej agrotechniki  ziemniaka przedstawił  dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie .

                              Choroby ziemniaka omówiła oraz część warsztatową    z zakresu diagnostyki chorób ziemniaka oraz sposobów integrowanej ochrony poprowadziła prof .dr hab. Józefa Kapsa  z IHAR  Zakład Nasiennictwa i Ochrony  Ziemniaka w Boninie. Znaczenie  odmian i agrotechniki w integrowanej ochronie ziemniaka przedstawili specjaliści hodowli ziemniaka  : EUROPLANT, SOLANA, HZ- ZAMARTE

 

Zapisz