Konkurs na logo dla kierunków


Konkurs na tematyczną wersję logo, tym razem warianty dla poszczególnych kierunków nauczanych w naszej szkole. Konkurs trwa do 26 lutego 2024 roku.

Najważniejsze zapisy regulaminu

Prace należy przesłać monika.osmialowska@grubno.pl

Każdy z uczestników może złożyć 1 projekt z dwoma wariantami (dwa wybrane kierunki).

oficjalna lista kierunków: technik hotelarstwa, technik rolnik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik architektury krajobrazu, cukiernik, kucharz, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pracownik obsługi hotelowej.

Regulamin w całości