Podziękowania


4Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny. Jego głównym celem jest niesienie pomocy potrzebującym, materialnej i mentalnej. Nie mogliśmy przejść wobec tego obojętnie i wzorem ubiegłych lat włączyliśmy się do akcji. Okazaliśmy się zgranym zespołem i wspólnie przygotowaliśmy okazałą paczkę, która trafiła do jednej z rodzin. W jej imieniu dziękujemy wszystkim darczyńcom. Rodzina serdecznie dziękuje za okazane serca, o czym pisze w krótkim liście. Zapraszamy do lektury. Samorząd Uczniowski.

2 3