Zawód cukiernik


Branżowa Szkoła I Stopnia

Kwalifikacja: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację w zawodzie cukiernik,

– otrzymujesz przygotowanie zawodowe w zakresie czynności związanych z zastosowaniem tradycyjnych i
nowoczesnych receptur cukierniczych, a także profesjonalnej produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów,
cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych;
– zdobywasz umiejętności współpracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, a także prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Perspektywy zawodowe – praca:
Absolwenci mogą być zatrudnieni w:
– w zakładach cukierniczych produkujących karmelowe, czekoladowe oraz trwałe pieczywo cukiernicze;
– zakładach przemysłu spożywczego produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie;
– zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery;
– restauracjach, hotelach, promach, statkach pasażerskich i punktach gastronomicznych;
– prowadzić własną działalność gospodarczą.