POSTĘPOWANIE NR 01/01/2024 na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb95)


Data  12.01.2024r.

 

postępowanie nr 1/01/2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.       Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56

86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78

e-mail: sekretariat@grubno.pl

Home

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 950. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy.

 

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3- projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE