WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/11/2022 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego 1. sukcesywna dostawa papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Grubno, 09.12.2022r.

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

Część 1 – papier do drukowania

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 2187,30 2690,38 100
FUH „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 19, 62-200 Gniezno 2661,00 3273,03 82,19

 

Część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 1986,25 2469,79 100
FUH „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 19, 62-200 Gniezno 2580,00 3173,40 77,82

 

Część 3 – środki czystości

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 13757,59 16737,11 97,10
LOGOS S.C. UL. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

13525,20 16252,45 100
DABEX – BYDGOSZCZ SP. Z O.O. O/GRUDZIĄDZ, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz 18918,26 22895,70 70,98

 

Część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 3019,98 3714,58 100

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Część 1 – papier do drukowania:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 3 – środki czystości:

LOGOS S.C. UL. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

 

Część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena brutto