Głosujemy!


Roksana Ojdowska – Plebiscyt na Nauczyciela Roku 202

 

Link do głosowania

PANI ROKSANA KAMILA OJDOWSKA

– wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej oraz Studia Podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie i historii z przygotowaniem pedagogicznym,
– nauczyciel języka polskiego, historii oraz historii i teraźniejszości w Technikum w Grubnie, Branżowa Szkoła I Stopnia w Grubnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

UZASADNIENIE:

Pani Roksana Ojdowska to wspaniały nauczyciel. Posiada dużą umiejętność integrowania uczniów, budowania klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, co wpływa pozytywnie na wzajemne relacje w klasie. Nie potrafi przejść obojętnie obok potrzeb i problemów uczniów, współdziała z innymi nauczycielami, rodzicami i specjalistami w zakresie organizowania dla nich pomocy. Pani Roksana Ojdowska jest nauczycielem języka polskiego, historii oraz historii i teraźniejszości. Posiada bogate doświadczenie w pracy nauczyciela. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, angażuje się w promocję. Ukończyła różnorodne formy doskonalenia zawodowego, które znacząco wpłynęły na jakość pracy szkoły. Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów zadaniowych. Posiada dużą sprawność organizacyjną i umiejętność planowania własnej pracy, jak również stosowania różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych adekwatnie do prowadzonych zajęć. Każdy, kto miał możliwość przeżycia lekcji języka polskiego pod kierunkiem Pani Roksany Ojdowskiej wie, że można ten przedmiot polubić, a już na pewni dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy.
Nie przychodzi na lekcje tylko po to, by być, ale stara się jak najlepiej ten czas wykorzystać i jak najwięcej informacji przekazać. Jest sympatyczna i pracowita. Nie wywyższa się. Potrafi żyć w przyjaznych stosunkach z uczniami, ale mimo to nie pozwala im na zbyt wiele. Niesamowity temperament i duża wiedza połączone z profesjonalizmem i miłością do swojego przedmiotu to coś, co czyni Panią Roksanę Ojdowską nauczycielem wyjątkowym.