Zajęcia wychowania fizycznego z p. Zeganem


Kilka zdjęć klasy pierwszej MR wykonanych podczas  zajęć wychowania fizycznego z p. Robertem Zeganem.