DRODZY RODZICE, DRODZY KANDYDACI


22 lipca 2021 r. zostały wywieszone w holu szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu.

2 sierpnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Od 3 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 (w przypadku wolnych miejsc) szkoła przeprowadzi postępowanie uzupełniające. Ostateczną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości 23 sierpnia 2021 r.