Kurs Rolniczy


>>Zostały 2 miejsca<<

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i posiada uprawnienia, aby przeprowadzić egzamin na terenie szkoły. Jest możliwość zdobycia nieodpłatnie kursu prawo jazdy kat. T . Tematyka kursu obejmuje produkcję zwierzęcą, rośliną i mechanizacją rolnictwa.

Zapraszamy na Kurs Rolniczy – ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej. Termin składnia wniosków od 25.06 do 28.08.2021r.

Kurs prowadzony w systemie hybrydowym 80% na platformie Teams i jedno spotkanie w miesiącu w szkole. Zajęcia odbywają się w piątki od 15:30 do 19:35 i w sobotę od 8:00 do 14:30.

Kurs bezpłatny tylko z deklarowaną stawką na Radę Rodziców

Zdawalność egzaminu to 99%.

Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej zaświadczające o nabyciu kwalifikacji.

Dodatkowo! Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik (Kod zawodu: 613003). Dokumenty dają kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.