Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Terminy rekrutacji na KKZ 2022-2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2022/2023:
1. Od 16 maja 2022 r. (poniedziałek)
do 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) do godz. 15.00 Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów. WNIOSEK (do pobrania)
2. Do 17 sierpnia 2022 r. (środa)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów.
3. Do 18 sierpnia 2022 r. (czwartek)
do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. Od 18 sierpnia 2022 r.
od godz. 12.00 do 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)
do godz. 15.00 Uzupełnienie przez kandydatów brakujących dokumentów.
5. Do 23 sierpnia 2022 r. (wtorek)
do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Od 23 sierpnia 2022 r. od godz. 12.00
do 30 sierpnia 2022 r.(wtorek) do godz. 15.00 Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.