Drodzy Rodzice…

Drodzy Rodzice, drodzy Ósmoklasiści …

Uprzejmie informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, zostanie wywieszona w holu głównym placówki 12 sierpnia 2020 r. Można również zasięgnąć informacji telefonicznie, dzwoniąc na numer 56 686 21 78.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 19 sierpnia 2020 r. Aby zostać przyjętym, należy do 18 sierpnia br. dostarczyć oryginały:  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.