Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji absolwentów gimnazjów 2019-2020

Regulamin rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 2019-2010

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.