Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup ziemniaków

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno
  1. zł brutto, 885,00 tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 5pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100 pkt
 2. Sparta, Woj. Polskiego 72, 86-100 Świecie
  1. zł brutto,900,00 tj: 88,50 pkt.
  2. Termin płatności: dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 5pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 98,50 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup owoców i warzyw

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

Sparta, Woj. Polskiego 72, 86-100 Świecie

  1. 4659,50 zł brutto, tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Sparta, Woj. Polskiego 72, 86-100 Świecie

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup pieczywa

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

GS Samopomoc chłopska, ul. Wojska Polskiego 33, 86-100 Świecie

 1. 3683,00 zł brutto, tj: 90 pkt.
 2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
 3. Termin dostawy: 2 pkt.
 4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

GS Samopomoc chłopska, ul. Wojska Polskiego 33, 86-100 Świecie

 

 

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • SZKOŁA JAZDY „PLUS” Kozłowscy – Kozłowski Paweł, ul. Czereśniowa 7, 86-200 Chełmno:
  • cena za 1 godz. – 96,00 brutto
  • wartość zamówienia 7680,00 zł brutto

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

SZKOŁA JAZDY „PLUS” Kozłowscy – Kozłowski Paweł, ul. Czereśniowa 7, 86-200 Chełmno

zakup ziemniaków

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup ziemniaków

Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2017r. godz.13.30 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup miału węglowego

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • FIRMA HANDLOWA „WĘGLOPOL”, UL. OLSZTYŃSKA 89, 87-100 TORUŃ
  1. cena: 509,22 zł tj:78,26 pkt
  2. termin płatności: powyżej 100 dni tj: 10 pkt
  3. termin dostawy: do 3 dni tj: 10 pkt
  4. razem: 98,26 pkt
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „FACTUM” SP. Z O.O., UL. AUGUSTA 5/3, 85-082 BYDGOSZCZ
  1. cena:725,70 zł tj:54,91 pkt
  2. termin płatności: powyżej 100 dni tj: 10 pkt
  3. termin dostawy: do 3 dni tj: 10 pkt
  4. razem: 74,91 pkt
 • COAL TRADE SP. Z O.O., UL. DZWONKOWA 4, 71-804 SZCZECIN
  1. cena: 539,97 zł tj: 73,80pkt
  2. termin płatności: 60 dni tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: do 3 dni tj: 10 pkt
  4. razem:88,80 pkt
 • „WĘGLOPASZ” SP Z O.O., UL. PIĄTKOWSKA 149/6, 60-648 POZNAŃ, ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. KORONOWSKA 38, ŻOŁĘDOWO, 86-031 OSIELSKO
  1. cena: 498,15 zł tj: 80 pkt
  2. termin płatności: powyżej 100 dni tj: 10 pkt
  3. termin dostawy: do 3 dni tj: 10 pkt
  4. razem: 100 pkt
 • TRANSBUD, UL. GDAŃSKA 78A, 84-240 REDA
  1. cena:527,67 zł tj:75,52 pkt
  2. termin płatności: powyżej 100 dni tj: 10 pkt
  3. termin dostawy: do 3 dni tj: 10 pkt
  4. razem: 95,52 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

„WĘGLOPASZ” SP Z O.O., UL. PIĄTKOWSKA 149/6, 60-648 POZNAŃ, ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. KORONOWSKA 38, ŻOŁĘDOWO, 86-031 OSIELSKO

zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)

Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2017r. godz.13.30 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zakup owoców i warzyw

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup owoców i warzyw

Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup środków czystości

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 13340,50 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 65 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100
 2. P.H.U TUDEN sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń
  1. 14217,69zł brutto, tj: 84,45 pkt
  2. Termin płatności: 21 dni, tj: 1,62 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 88,06

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. New Technology sp. z o.o, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
  1. 9124,14 zł brutto, tj: 89,24 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 2,31 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 93,54
 2. Firma Handlowa KOMAX 9, sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
  1. 9463,62 zł brutto, tj: 86,03 pkt
  2. Termin płatności: 45 dni, tj: 3,46 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 91,50
 3. Automatyka Biurowa, AL. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa
  1. 9046,65 zł brutto, tj: 90,00 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 2,31 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 94,31
 4. Biuro P.W. REDIS, ul. Polna 124/126, 87-100 Toruń
  1. 9215,16 zł brutto, tj: 88,35 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 2,31 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 92,66
 5. Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 9174,65 zł brutto, tj: 88,74 pkt
  2. Termin płatności: 65 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 98,74

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup artykułów papierniczych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Junior, Szczecińska 9a, 77-300 Człuchów
  1. 9582,47 zł brutto
  2. Termin płatności: 21 dni
  3. Łączna ilość punktów: 78,86
 2. Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 7791,13 zł brutto
  2. Termin płatności: 65 dni
  3. Łączna ilość punktów: 100,00
 3. Partner XXI KLEKS sp. j., ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
  1. 10510,75 zł brutto
  2. Termin płatności: 60 dni
  3. Łączna ilość punktów: 75,03
 4. W. Redix Kantorski sp. j., ul. Polna 124/126, 87-100 Toruń
  1. 12147,50 zł brutto
  2. Termin płatności: 30 dni
  3. Łączna ilość punktów: 63,24
 5. Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” , ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. 7847,30 zł brutto
  2. Termin płatności: 60 dni
  3. Łączna ilość punktów: 98,94

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

zakup miału węglowego

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup miału węglowego

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

FORMULARZ OFERTY

wzór oświadczenia

WZÓR UMOWY

załącznik nr 1 do umowy

załącznik nr 2 do umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zakup środków czystości

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup środków czystości

Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zakup artykułów biurowych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup artykułów biurowych

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na artykułów spożywczych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  • ABER sp. z o.o., Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
   1. Cena brutto: 23 734,02zł (75pkt.)
   2. Termin płatności:30 dni (5pkt.)
   3. Częstotliwość dostaw: 2 (4pkt.)
   4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 0 (0pkt.)

  Łącznie: 84pkt

  • ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno
   1. Cena brutto: 23 799,02zł (74,79pkt.)
   2. Termin płatności: 21 dni (3,5pkt.)
   3. Częstotliwość dostaw:5 (10pkt.)
   4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 1 (10pkt.)

  Łącznie: 98,29 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno

wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mrożonek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Unifreeze, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno:
  1. 10 650,80 zł brutto
  2. Termin płatności: 14 dni
  3. Łączna ilość punktów: 80,40
 2. Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno
  1. 9 489,99 zł brutto
  2. Termin płatności: 30 dni
  3. Łączna ilość punktów: 95,00
 3. ABER sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
  1. 11 292,23 zł brutto
  2. Termin płatności: 45 dni
  3. Łączna ilość punktów: 86,43

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno

Uzasadnienie wyboru: największa ilość punktów podczas postępowania (95,00)Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.