KALENDARZ GIMNAZJALISTY

Od 22.05.2017 r.(poniedziałek) do 19.06.2017 r.(poniedziałek),

 do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 23.06.2017 r. (piątek) do 27.06.2017 r. (wtorek),

do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

więcej

Zarządzenie w sprawie: planowanych kierunków kształcenia

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 27.02.2017 r.

 

w sprawie: planowanych kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Uchwały Nr 187/2017 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2017/2018, zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam na rok szkolny 2017/2018 następujące kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz minimalną i maksymalną liczbę uczniów w tych oddziałach:

1)  4-letnie Technikum – łącznie 3 oddziały, w zawodach:

– technik architektury krajobrazu/technik mechatronik – 1 oddział łączony,

– technik hotelarstwa/technik rolnik – 1 oddział łączony,

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział łączony.

2) 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia – łącznie 3 oddziały, w zawodach:

– kucharz/cukiernik – 1 oddział łączony,

– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 1 oddział,

– mechanik-monter maszyn i urządzeń – 1 oddział.

  1. W każdym oddziale minimalna liczba uczniów wynosi 28 a maksymalna – 32.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor szkoły

/mgr Dorota Żulewska/

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

4–letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie na rok szkolny 2017/2018

plik do pobrania Regulamin-rekrutacji-2017-2018

(fragment regulaminu)

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:
 L.p.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniurekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 maja 2017 r. (poniedziałek)do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 czerwca 2017 r. (piątek)do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkołyi dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do  29 czerwca 2017 r. (czwartek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 17 lipca 2017 r. (poniedziałek)do godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru w danym zawodzie w jednej szkole. do 19 lipca 2017 r.(środa))do godz. 15.00
6.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 24 lipca 2017 r.(poniedziałek)do godz. 15.00

 

7. .Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 26 lipca 2017 r. (środa)do godz. 12.00

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna  przeprowadzi postępowanie uzupełniające w dniach: od 26 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 i najpóźniej do 28 sierpnia do godz. 12.00 poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.