Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół oraz przedmiotach branych pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Typ szkoły  

Zawód

 

Języki obce nauczane w szkole

 

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji
 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

4-letnie

 

technik hotelarstwa

 

j. angielski

j. niemiecki

R: j. angielski,

geografia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

j. angielski, geografia

technik żywienia i usług gastronomicz-nych j. angielski

j. niemiecki

 

R: biologia, chemia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik architektury krajobrazu j. angielski

j. niemiecki

 

R: biologia, informatyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, informatyka

technik mechatronik j. angielski

j. niemiecki

 

R: fizyka, matematyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik rolnik j. angielski

j. niemiecki

R: biologia, chemia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

j. angielski

j. niemiecki

R: fizyka, matematyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

j. angielski

j. niemiecki

 

R: informatyka, język angielski

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

informatyka,

 j. angielski

 

Branżowa Szkoła

I Stopnia

3-letnia

 

kucharz j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

cukiernik j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

operator obrabiarek skrawających j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

4–letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie na rok szkolny 2018/2019

 

Plik regulaminu do pobrania TUTAJ

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 3/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 1.03.2018 r.

 

w sprawie: planowanych kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie Uchwały Nr 290/2018 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2018/2019, zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam na rok szkolny 2018/2019 następujące kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz minimalną i maksymalną liczbę uczniów w tych oddziałach:

1) 4-letnie Technikum dla młodzieży – 4 oddziały w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik rolnik – 1 oddział łączony,
  • technik hotelarstwa {innowacje: obsługa ruchu turystycznego, kelner-barman) – 1 oddział.
  • technik mechatronik (innowacja: służby inżynieryjno-wojskowe)/technik architektury krajobrazu (innowacje: geodezja w architekturze krajobrazu, bukieciarstwo i florystyka w praktyce, aranżacja wnętrz) – 1 oddział łączony,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 1 oddział łączony,

2) 3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia – 2 oddziały w zawodach:

  • kucharz/cukiernik – 1 oddział łączony,
  • operator obrabiarek skrawających/mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 1 oddział łączony.

 

  1. W każdym oddziale minimalna liczba uczniów wynosi 23 a maksymalna – 29.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Dorota Żulewska

20170214_094039technik architektury krajobrazu 

INNOWACJE

geodezja w architekturze krajobrazu, bukieciarstwo i florystyka, aranżacja wnętrz
więcej

 W 3-LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

IMG_20170220_144911operator obrabiarek skrawających    NOWOŚĆ

więcej

Kalendarz gimnazjalisty

„KALENDARZ GIMNAZJALISTY”

 

26.05. – 23.06.2014 r. do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do naszej szkoły

Do 30.06.2014 r. (poniedziałek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty

Do 3.07.2014 r. (czwartek), do godz.15.00

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Do 8.07.2014 r. (wtorek), do godz. 12.00

Przyjdź potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole

8.07.2014 r. (wtorek), do godz. 15.00

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych do naszej szkołySzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.