WYCIECZKA UCZNIÓW KLASY I TRŻ

24301376_653518391704357_3512666989361998560_n4 grudnia odbyła się wycieczka zorganizowana dla uczniów klasy 1 TRŻ. Młodzież miała okazję odwiedzić gorzelnię Pana Szamrowicza w Krąplewicach i zaznajomić się z procesem produkcji spirytusu, począwszy od wyboru surowca oraz sprzętu niezbędnego do jego wytworzenia. więcej

Uczennice klasy IV technikum architektury krajobrazu wykonały makietę ogrodu barokowego.

20171027_124615W ramach powtórzenia informacji na temat ogrodów barokowych, uczennice klasy IV technikum architektury krajobrazu Karolina Dych, Oliwia Pliszczyńska, Dominika Wiatrowska i Monika Żywicka przygotowały makietę przedstawiającą wszystkie najważniejsze elementy założeń ogrodowych tej epoki. więcej

Wycieczka uczniów technikum rolniczego do Sano Agrar Institut

r824 pażdziernika uczniowie klas 1,2,3,4 technikum  rolniczego oraz kursanci kwalifikacyjnych kursów  zawodowych odwiedzili Sano Agrar Institut . więcej

KALENDARZ GIMNAZJALISTY

Od 22.05.2017 r.(poniedziałek) do 19.06.2017 r.(poniedziałek),

 do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 23.06.2017 r. (piątek) do 27.06.2017 r. (wtorek),

do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

więcej

Zarządzenie w sprawie: planowanych kierunków kształcenia

Zarządzenie nr 3/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 27.02.2017 r.

 

w sprawie: planowanych kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Uchwały Nr 187/2017 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22.02.2017 r. w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2017/2018, zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam na rok szkolny 2017/2018 następujące kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz minimalną i maksymalną liczbę uczniów w tych oddziałach:

1)  4-letnie Technikum – łącznie 3 oddziały, w zawodach:

– technik architektury krajobrazu/technik mechatronik – 1 oddział łączony,

– technik hotelarstwa/technik rolnik – 1 oddział łączony,

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział łączony.

2) 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia – łącznie 3 oddziały, w zawodach:

– kucharz/cukiernik – 1 oddział łączony,

– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 1 oddział,

– mechanik-monter maszyn i urządzeń – 1 oddział.

  1. W każdym oddziale minimalna liczba uczniów wynosi 28 a maksymalna – 32.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor szkoły

/mgr Dorota Żulewska/

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

4–letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie na rok szkolny 2017/2018

plik do pobrania Regulamin-rekrutacji-2017-2018

(fragment regulaminu)

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:
 L.p.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 maja 2017 r. (poniedziałek)

do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

2

.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 czerwca 2017 r. (piątek)

do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00.

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do  29 czerwca 2017 r. (czwartek)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 17 lipca 2017 r. (poniedziałek)

do godz. 12.00

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru w danym zawodzie w jednej szkole. do 19 lipca 2017 r.

(środa))

do godz. 15.00

6.

 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 24 lipca 2017 r.

(poniedziałek)

do godz. 15.00

 

7.

 

.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 26 lipca 2017 r. (środa)

do godz. 12.00

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna  przeprowadzi postępowanie uzupełniające w dniach: od 26 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 i najpóźniej do 28 sierpnia do godz. 12.00 poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kalendarz gimnazjalisty

„KALENDARZ GIMNAZJALISTY”

 

Od 23.05.2016 r.(poniedziałek) do 20.06.2016 r.(poniedziałek), do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24.06.2016 r. (piątek) do 28.06.2016 r. (wtorek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Do 30.06.2016 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

Najpóźniej do 18.07.2016 r. (poniedziałek), do godz.12.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

Do 20.07.2016 r. (środa) do godz. 15.00

Szkoła wydaje skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi, który został zakwalifikowany do przyjęcia

Najpóźniej do 25.07.2016 r. (poniedziałek), do godz. 15.00

Przyjdź potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 27.07.2016 r.(środa), do godz.12.00

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły

Od 27.07.2016 r. od godz. 12.00 do 29.07.2016 r. do godz. 15.00

Szkoła prowadzi postępowanie uzupełniające – jeżeli będzie dysponowała wolnymi miejscami

 

 W 3-LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

IMG_20170220_144911mechanik-monter maszyn i urządzeń     NOWOŚĆ

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.