Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół oraz przedmiotach branych pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Typ szkoły  

Zawód

 

Języki obce nauczane w szkole

 

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji
 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

4-letnie

 

technik hotelarstwa

 

j. angielski

j. niemiecki

R: j. angielski,

geografia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

j. angielski, geografia

technik żywienia i usług gastronomicz-nych j. angielski

j. niemiecki

 

R: biologia, chemia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik architektury krajobrazu j. angielski

j. niemiecki

 

R: biologia, informatyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, informatyka

technik mechatronik j. angielski

j. niemiecki

 

R: fizyka, matematyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik rolnik j. angielski

j. niemiecki

R: biologia, chemia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

j. angielski

j. niemiecki

R: fizyka, matematyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

j. angielski

j. niemiecki

 

R: informatyka, język angielski

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

informatyka,

 j. angielski

 

Branżowa Szkoła

I Stopnia

3-letnia

 

kucharz j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

cukiernik j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

operator obrabiarek skrawających j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

4–letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

w Grubnie na rok szkolny 2018/2019

 

Plik regulaminu do pobrania TUTAJ

20170214_094039technik architektury krajobrazu 

INNOWACJE

geodezja w architekturze krajobrazu, bukieciarstwo i florystyka, aranżacja wnętrz
więcej

 W 3-LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

IMG_20170220_144911operator obrabiarek skrawających    NOWOŚĆ

więcej

Kalendarz gimnazjalisty

„KALENDARZ GIMNAZJALISTY”

 

26.05. – 23.06.2014 r. do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do naszej szkoły

Do 30.06.2014 r. (poniedziałek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty

Do 3.07.2014 r. (czwartek), do godz.15.00

Ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Do 8.07.2014 r. (wtorek), do godz. 12.00

Przyjdź potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole

8.07.2014 r. (wtorek), do godz. 15.00

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych do naszej szkołySzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.