Walentynkowe kompozycje wykonane przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu

DSCN4249 (1)Dnia 9 lutego, w czasie odbywającego się w ZS CKP w Grubnie turnieju kulinarnego, uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu prezentowali różne techniki wykonywania walentynkowych  kompozycji bukieciarsko-florystycznych.

W pracowni architektury krajobrazu młodzież z klas I i II wykonywała dekoracje floralne uświetniające dzień w roku, w którym szczególnie przywiązujemy uwagę do romantyczności. więcej

Prace uczniów Technikum Architektury Krajobrazu wykonane w ramach innowacji: „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”

15Od  września  2015  roku w zawodzie technik architektury  realizowane są  dwie innowacje pedagogiczne:

– „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”

– „Geodezja w  architekturze krajobrazu”

Zajęcia z  zakresu innowacji  realizowane  są w  ramach  przedmiotów  zawodowych oraz zajęć  dodatkowych i są poszerzeniem tresci programowych z podstawy programowej dla technikum architektury krajobrazu. więcej

Współpraca hoteli i restauracji z naszą szkołą

 SONY DSC Coraz większa ilość naszych uczniów bierze udział w organizowanych stażach zawodowych. Największa ilość staży jest skierowana dla żywieniowców i hotelarzy, dlatego że współpraca z tymi przedsiębiorstwami układa się bardzo dobrze. Młodzież przygotowuje w zakładach pracy imprezy okolicznościowe, sporządza potrawy, przygotowuje bufety, obsługuje gości. Oprócz  staży  w przedsiębiorstwach tych realizowana jest obowiązkowa praktyka zawodowa, a także uczestniczą one w promocji szkoły czy organizowanych przez szkołę konkursach, jak np. „Alchemia i Amory w Kuchni”.

więcej

Rusza kolejna inwestycja!

logo

Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

więcej

KOLEJNY PROJEKT DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

KOLEJNY PROJEKT DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

- logo_pokl.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV”

to projekt wdrażany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 mający na celu poprawę atrakcyjności i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wśród 395 uczniów w zakresie rozszerzenia i modernizacji oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programu rozwojowego w 5 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim do 31.08.2014 r.

 

Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z:

Gminą Unisław.

 

Grupę docelową stanowią uczniowie następujących szkół:

– Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,

– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,

– Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • zajęcia z opieki pedagogiczno-psychologicznej,
  • zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • współpraca szkół z pracodawcami i/lub instytucjami rynku pracy,
  • wycieczki zawodoznawcze i edukacyjne,
  • program promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

 

W ramach projektu zostanie, również zakupiona obudowa dydaktyczna m.in.: sprzęt RTV, sprzęt AGD, narzędzia, pomoce naukowe, podręczniki oraz materiały piśmiennicze i papiernicze.

 

Okres realizacji Projektu  –  od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wartość Projektu         –  469 548,46  PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 399 116,19 PLN).

Ruszyła kolejna rekrutacja uczniów na praktyki i płatne staże zawodowe

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód-pewna praca”

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Uczniowie naszej szkoły zaintesowani udziałem w dodatkowych praktykach zawodowych a następnie płatnych stażach wakacyjnych proszeni są o złożenie do p. Doroty Żulewskiej w terminie do dnia 20.12.2013r. dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej w sekretariacie szkoły.

więcej

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

realizowane w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV” realizowanym przez Powiat Chełmiński w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

1. Zamawiający:

Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno

 

2. Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno

 

3. Przedmiot zamówienia:

Transport osób (uczniów i opiekunów) do kina (Toruń, Bydgoszcz, Świecie)

Łączna ilość km – 400

 

4. Termin realizacji zamówienia:

od października 2013r. do kwietnia 2014r.

 

5. Kryterium oceny:

Waga 100% – cena za1 km

więcej

Staże dla uczniów ZS CKP w Grubnie

Uczniowie naszej szkoły w okresie wakacyjnym odbywali płatne staże w zawodach w których się kształcą.Tym sposobem rozszerzyliśmy współpracę z przedsiębiorcami w branży hotelarsko-gastronomicznej, ekonomicznej, rolniczej i ogrodniczej (architektura i projektowanie ogrodów).

 

 

więcej

Ruszyła rekrutacja na praktyki i płatne staże zawodowe !!!

Uczniowie naszej szkoły zainetesowani udziałem w dodatkowych praktykach zawodowych a następnie płatnych stażach wakacyjnych proszeni są o złożenie do p. Doroty Żulewskiej w terminie do dnia 26.04.2013r.w sprawie  niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód-pewna praca”

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej

Rekrutacja do projektu pn „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim” rozpoczęta!

„Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”to projekt wdrażany w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu poprawę dostosowania procesu doskonalenia do potrzeb szkół/przedszkoli i nauczycieli z powiatu chełmińskiego, poprzez wdrożenie 60 rocznych planów wspomagania (RPW) w 28 szkołach i 2 przedszkolach spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia od stycznia 2013 r. do września 2014 r.

więcej

Hotelarze przygotowują flipy barmańskie

Kurs barmański- 15.11.2012r. Barman jest specjalistą zajmującym się  odpowiednim doborem składników do napojów (zarówno alkoholowych jak i bezalkoholowych), właściwym określaniem ich proporcji i przygotowywaniem drinków zgodnie z oczekiwaniami klientów. Musi nie tylko znać przepisy i różne techniki przygotowywania napojów, ale  również wykazywać własną inwencję w modyfikowaniu czy tworzeniu własnych, autorskich mieszanek. Klienci lokali niejednokrotnie wymagają od barmanów doradzenia w wyborze napoju, bądź też oczekują stworzenia drinka dopasowanego do ich gustu. Hotelarze, jako przyszli pracownicy

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.