Integracja w Niemczech z historią w tle

DSCN0356Wymiana polsko-niemiecka to projekt realizowany w naszej szkole cyklicznie . Tym razem 16 kwietnia 12-osobowa grupa dziewcząt wraz z opiekunkami- panią Andżeliną Zapałowską i panią Aleksandrą Zawadą wybrała się w podróż do miasta Hann.Münden, by wspólnie z młodzieżą ze szkoły partnerskiej BBS.Münden przeżyć niezapomnianą przygodę. więcej

Melonowy koktajl z bananem i owocem granatu

SONY DSCJak co środę w internacie odbył  się kurs barmański. Na zajęciach przygotowywane są koktajle owocowe, napoje gorące, zimne i mieszanki różnorodnych syropów barmańskich. Sztuka barmańska jest nie tylko precyzją łączenia napojów alkoholowych, ale przy współczesnym trybie życia wielu ludzi ucieka do specjalistycznych diet na bazie owoców i warzyw.Również hotele europejskie rozpoczynają swoje „podboje”, serwując przeróżne dietetyczne napoje i aromatyczne kawy czy herbaty.

więcej

Tagi:

Współpraca hoteli i restauracji z naszą szkołą

 SONY DSC Coraz większa ilość naszych uczniów bierze udział w organizowanych stażach zawodowych. Największa ilość staży jest skierowana dla żywieniowców i hotelarzy, dlatego że współpraca z tymi przedsiębiorstwami układa się bardzo dobrze. Młodzież przygotowuje w zakładach pracy imprezy okolicznościowe, sporządza potrawy, przygotowuje bufety, obsługuje gości. Oprócz  staży  w przedsiębiorstwach tych realizowana jest obowiązkowa praktyka zawodowa, a także uczestniczą one w promocji szkoły czy organizowanych przez szkołę konkursach, jak np. „Alchemia i Amory w Kuchni”.

więcej

Rusza kolejna inwestycja!

logo

Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

więcej

KOLEJNY PROJEKT DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

KOLEJNY PROJEKT DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

- logo_pokl.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV”

to projekt wdrażany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 mający na celu poprawę atrakcyjności i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wśród 395 uczniów w zakresie rozszerzenia i modernizacji oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programu rozwojowego w 5 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim do 31.08.2014 r.

 

Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z:

Gminą Unisław.

 

Grupę docelową stanowią uczniowie następujących szkół:

– Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,

– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,

– Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • zajęcia z opieki pedagogiczno-psychologicznej,
  • zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • współpraca szkół z pracodawcami i/lub instytucjami rynku pracy,
  • wycieczki zawodoznawcze i edukacyjne,
  • program promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

 

W ramach projektu zostanie, również zakupiona obudowa dydaktyczna m.in.: sprzęt RTV, sprzęt AGD, narzędzia, pomoce naukowe, podręczniki oraz materiały piśmiennicze i papiernicze.

 

Okres realizacji Projektu  –  od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wartość Projektu         –  469 548,46  PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 399 116,19 PLN).

Wymiana polsko-niemiecka kwiecień 2014

P1050589Po raz kolejny gościliśmy w murach naszej szkoły grupę ze szkoły partnerskiej z Niemiec. Jak co roku organizacją wymiany polsko-niemieckiej zajęły się p. Andżelina Zapałowska i p. Aleksandra Zawada. Pani Teresa Świtała włączyła się w działania podejmowane podczas wymiany i  była ogromnym wsparciem. Wymiana polsko-niemiecka stała się już tradycją w naszej szkole. Poprzez wspólne działania młodzi Polacy i Niemcy pozbywają się uprzedzeń wynikających często z niewiedzy, uczą się siebie nawzajem, poznają język i kulturę kraju sąsiada.

więcej

Targi ExpoSweet 2014r. w Warszawie

Grubno na Targach ExpoSweet w Warszawie

W miniony czwartek 20 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w targach branży cukierniczej i lodziarskiej. Czas spędzony na wystawach okazał się cennym doświadczeniem dla uczniów klas gastronomicznych, czego potwierdzeniem może być bogata fotorelacja. Uczniowie obejrzeli liczne stanowiska z urządzeniami i sprzętem cukierniczym, np.: linię do produkcji pączków o wydajności ponad 1400 szt./h.

więcej

Ruszyła kolejna rekrutacja uczniów na praktyki i płatne staże zawodowe

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód-pewna praca”

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Uczniowie naszej szkoły zaintesowani udziałem w dodatkowych praktykach zawodowych a następnie płatnych stażach wakacyjnych proszeni są o złożenie do p. Doroty Żulewskiej w terminie do dnia 20.12.2013r. dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej w sekretariacie szkoły.

więcej

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

realizowane w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV” realizowanym przez Powiat Chełmiński w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

1. Zamawiający:

Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno

 

2. Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno

 

3. Przedmiot zamówienia:

Transport osób (uczniów i opiekunów) do kina (Toruń, Bydgoszcz, Świecie)

Łączna ilość km – 400

 

4. Termin realizacji zamówienia:

od października 2013r. do kwietnia 2014r.

 

5. Kryterium oceny:

Waga 100% – cena za1 km

więcej

Staże dla uczniów ZS CKP w Grubnie

Uczniowie naszej szkoły w okresie wakacyjnym odbywali płatne staże w zawodach w których się kształcą.Tym sposobem rozszerzyliśmy współpracę z przedsiębiorcami w branży hotelarsko-gastronomicznej, ekonomicznej, rolniczej i ogrodniczej (architektura i projektowanie ogrodów).

 

 

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.