Kalendarz gimnazjalisty

„KALENDARZ GIMNAZJALISTY”

 

Od 23.05.2016 r.(poniedziałek) do 20.06.2016 r.(poniedziałek), do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24.06.2016 r. (piątek) do 28.06.2016 r. (wtorek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Do 30.06.2016 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

Najpóźniej do 18.07.2016 r. (poniedziałek), do godz.12.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

Do 20.07.2016 r. (środa) do godz. 15.00

Szkoła wydaje skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi, który został zakwalifikowany do przyjęcia

Najpóźniej do 25.07.2016 r. (poniedziałek), do godz. 15.00

Przyjdź potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Do 27.07.2016 r.(środa), do godz.12.00

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły

Od 27.07.2016 r. od godz. 12.00 do 29.07.2016 r. do godz. 15.00

Szkoła prowadzi postępowanie uzupełniające – jeżeli będzie dysponowała wolnymi miejscami

 



Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.