Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

szablon_kierunki_2019

Zarządzenie nr 3/2018

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 1.03.2018 r.

 

w sprawie: planowanych kierunków kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie Uchwały Nr 290/2018 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2018/2019, zarządzam co następuje:

 

  1. Ustalam na rok szkolny 2018/2019 następujące kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz minimalną i maksymalną liczbę uczniów w tych oddziałach:

1) 4-letnie Technikum dla młodzieży – 4 oddziały w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik rolnik – 1 oddział łączony,
  • technik hotelarstwa {innowacje: obsługa ruchu turystycznego, kelner-barman) – 1 oddział.
  • technik mechatronik (innowacja: służby inżynieryjno-wojskowe)/technik architektury krajobrazu (innowacje: geodezja w architekturze krajobrazu, bukieciarstwo i florystyka w praktyce, aranżacja wnętrz) – 1 oddział łączony,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 1 oddział łączony,

2) 3-letnia Branżowa Szkoła I Stopnia – 2 oddziały w zawodach:

  • kucharz/cukiernik – 1 oddział łączony,
  • operator obrabiarek skrawających/mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – 1 oddział łączony.

 

  1. W każdym oddziale minimalna liczba uczniów wynosi 23 a maksymalna – 29.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Dorota ŻulewskaSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.