Szkoła Policealna dla Dorosłych (bezpłatna)

Zespół Szkół CKP w Grubnie  będzie prowadził nabór  na I semestr w roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Policealnej dla Dorosłych (zaocznej) w zawodach:

 

1.    technik bezpieczeństwa i higieny pracy (cykl kształcenia 1,5 roku)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu jednej kwalifikacji:

K1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do środowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.

2.    technik rachunkowości (cykl kształcenia 2 lata)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu dwóch kwalifikacji:

K1. Prowadzenie rachunkowości.

K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • prowadzenie rachunkowości,
 • rozliczanie danin publicznych,
 • rozliczanie wynagrodzeń,
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenie analizy finansowej.

3.    technik administracji (cykl kształcenia 2 lata)

Słuchacz potwierdza swoje umiejętności zawodowe z zakresu jednej kwalifikacji:

K1. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego.

Załącznik do pobrania:

Zarządzenie nr 4-2017

Minimalna liczba słuchaczy przy uruchomieniu oddziału – 20.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.