Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół oraz przedmiotach branych pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Typ szkoły  

Zawód

 

Języki obce nauczane w szkole

 

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji
 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

4-letnie

 

technik hotelarstwa

 

j. angielski

j. niemiecki

R: j. angielski,

geografia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

j. angielski, geografia

technik żywienia i usług gastronomicz-nych j. angielski

j. niemiecki

 

R: biologia, chemia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik architektury krajobrazu j. angielski

j. niemiecki

 

R: biologia, informatyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, informatyka

technik mechatronik j. angielski

j. niemiecki

 

R: fizyka, matematyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik rolnik j. angielski

j. niemiecki

R: biologia, chemia

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

j. angielski

j. niemiecki

R: fizyka, matematyka

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

j. angielski

j. niemiecki

 

R: informatyka, język angielski

U: historia i społeczeństwo

j. polski, matematyka,

informatyka,

 j. angielski

 

Branżowa Szkoła

I Stopnia

3-letnia

 

kucharz j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

cukiernik j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

operator obrabiarek skrawających j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.