KALENDARZ GIMNAZJALISTY

Od 22.05.2017 r.(poniedziałek) do 19.06.2017 r.(poniedziałek),

 do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 23.06.2017 r. (piątek) do 27.06.2017 r. (wtorek),

do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Do 29.06.2017 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji

 

Najpóźniej do 17.07.2016 r. (poniedziałek),

do godz.12.00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

 

Do 19.07.2017 r. (środa) do godz. 15.00

Szkoła wydaje skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi, który został zakwalifikowany do przyjęcia

 

Najpóźniej do 24.07.2017 r. (poniedziałek), do godz. 15.00

Przyjdź potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Najpóźniej do 26.07.2017 r.(środa), do godz.12.00

Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły

 

Od 26.07.2017 r., od godz. 12.00, do 25.08.2017 r. do godz. 12.00

Szkoła przeprowadzi postępowanie uzupełniające – jeżeli będzie dysponowała wolnymi miejscamiSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.